ILOVEEYOUU

Emann mauu ceritaa sikitt giniii .
Emann da jadii milikk Ayin Nuhaa . 
Baruu seharii  tapii sayangg dekadd diaa lamaa daa .
B tanaa bb tinggalkan b okee ?
Kalauu buleyy nakk jeaa jumpe bb skangg .
Nakk pelokk bb kuadd-2 sebab b tana lepaskenn bb dekadd mana-2 jantann ponn . 
B sayangg sangatt-2 dekadd bb tawuukk ?
B pomm Lovee bb till Heaven . :(
Jangann CURANGG okee bby ? 
Muuahhxx . 


BTW Andaa Sayangg Sayaa ? :(