Ayin Nuhaa :DD

Kemanaa Andaa ? 
Sudaa Sombongg ?
Dulu Kataa Sayangg ? 
Sekarang ?
Apa? Apa ?  -.-
nvm . idc . 
Lepass 2 Harii Baruu Nakk Chatt Nann  Hubbyy Balekk ?
Arh !
BTW Andaa Pergii Sajaallaa Dekadd Alfiee U Tuhh .
Takk Kesaa Laa .
Andd Simpann Sjaaa Kata-2 ( U'll be minee one dayy ) Untukk Lakii Laenn . 
Just That ! 
Bye . ILYSM HUNNY . :(